Tvarumas | Trevio

Skaitmenizacijos keliu – žalumo link!

Aplinkosaugos tema yra neatsiejama nuo to, kas Mes esame ir kaip Mes dirbame. Skaitmenizuodami procesus mes galime sumažinti reikšmingą transporto sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją.

Tapusios mūsų klientais, įmonės su Trevio jau sutaupė 603 840 km

Daugiausiai medžių išsaugojusios įmonės

Virtualūs medžiai – tai virtualus žmogaus poveikio aplinkai simbolis. Virtualus medžių skaičius atitinka realių medžių skaičių, kuriuos išsaugome naudodamiesi „Trevio Customs“ programa. Jis apskaičiuojamas remiantis vežėjo sutaupytomis darbo valandomis ir sutaupytais kilometrais, nevykstant papildomai pas muitinės tarpininkus.

Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos 2019 m. duomenimis, vidutinis krovininis automobilis išmeta 110,9 g/km anglies dvideginio, o 1 medis Lietuvoje per visus savo gyvavimo metus sugeria vidutiniškai 1 toną anglies dvideginio.

Atsižvelgdami į turimus duomenis, mes gavome savo klientų rezultatus ir sudarėme daugiausiai medžių išsaugojusių įmonių sąrašą!

Kviečiame prisijungti prie virtualių medžių auginimo iniciatyvos ir Jūsų įmonę!

  • Įmonė
  • Domus Lumina 21
  • Vilniaus baldai 19
  • Budriko 19
  • ROL Lithuania 12
  • B Group 9
  • Meranti 8
  • Auvika 8
  • Baltic Filter 4

Su Trevio Customs mūsų klientai iš viso išsaugojo 645 medį.

*įmonių rezultatai pateikti remiantis Trevio Customs platformos 2022 m. liepos - rugsėjo mėn. duomenimis.

Mūsų misija

Taršos mažinimas

Savo kasdieniame darbe siekiame saugoti gamtinius išteklius, didinti darbuotojų ir bendruomenės sąmoningumą bei mažinti taršą ir šiltnamio dujų emisiją.

Tvarumas

Mes siekiame, kad tvari veikla taptų neatsiejama mūsų verslo dalimi. Mums rūpi, kad mūsų klientai prekes logistikos partneriams gabentų kaip įmanoma tvariau.

Technologijos

Savo veikloje naudojame pažangias priemones, technologijas bei diegiame procesus, padedančius automatizuoti procesus ir mažinti veiklos poveikį aplinkai.