Tvarumas | Trevio | Trevio

Skaitmenizacijos keliu – žalumo link!

Aplinkosaugos tema yra neatsiejama nuo to, kas Mes esame ir kaip Mes dirbame. Skaitmenizuodami procesus mes galime sumažinti reikšmingą transporto sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją ir prisidėti prie tvarios logistikos ne tik Lietuvoje, bet Europoje ir Pasaulyje.

Ką svarbu žinoti apie elektronines muitinės procedūras? 
Europos komisija, dar 2019 m., priėmė sprendimą atsisakyti popierinių deklaracijų, tai reiškia, kad iki 2025 m. vidurio visas popierines muitinės procedūras pakeis elektroninės.

Kas yra eFTI reglamentas?
Tai Europos Parlamento patvirtintas reglamentas, dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos (eFTI – electronic Freight Transport Information). Naujuoju reglamentu siekiama paspartinti krovininio transporto procesų skaitmeninimą sukuriant elektroninę platformą, kurioje verslo sektorius ir valdžios institucijos keisis informacija apie vykdomas operacijas.

Nors Lietuvoje dar nėra vieningos struktūros duomenų mainams su valstybiniu ir privačiu sektoriumi, mes intensyviai bendradarbiaujame su Europos Komisija ir Lietuvos Susisiekimo Ministerija, kad taptume šios architektūros dalimi. 

Tikslūs visi Europos Sąjungos bendros architektūros principai bus paskelbti 2023 m. pabaigoje - 2024m. pradžioje.

Kokia eFTI reglamento nauda?
Vienas iš pagrindinių eFTI reglamentą atitinkančių projektų yra „Skaitmeninės Tapatybės Dėklė". Didžiausia jo nauda yra skaitmeninis tapatybės identifikavimas įvairiose ekonomikos sektoriuose, kuris gali būti naudojamas tiek šalies viduje, tiek pripažįstamas ir naudojamas visoje Europos Sąjungoje. Tapęs bendros architektūros dalimi, „Trevio Customs“ sprendimas užtikrins mūsų klientams maksimalų duomenų saugumą ir patogią vartotojų patirtį tvarkant muitinės formalumus. 

Žingsnis #1 tvarios logistikos kryptimi -
tapti Trevio klientu!

Nauda:

1. Greitas ir užtikrintas sienų kirtimas 2. Jokių netikėtumų - Trevio sprendimai paremti ES reglamentais ir sektoriaus naujovėmis 3. Maksimalus saugumas. Sprendimas susietas su nacionaliniais ES valstybių narių ID numeriais ir atitinka Europos teisinę sistemą.


Tapusios mūsų klientais ir įsisteigusios savo prekių pateikimo vietą, įmonės su Trevio sutaupo jau dabar!


Daugiausiai medžių išsaugojusios įmonės

Virtualūs medžiai – tai virtualus žmogaus poveikio aplinkai simbolis. Virtualus medžių skaičius atitinka realių medžių skaičių, kuriuos išsaugome naudodamiesi „Trevio Customs“ programa. Jis apskaičiuojamas remiantis vežėjo sutaupytomis darbo valandomis ir sutaupytais kilometrais, nevykstant papildomai pas muitinės tarpininkus.

Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos 2019 m. duomenimis, vidutinis krovininis automobilis išmeta 110,9 g/km anglies dvideginio, o 1 medis Lietuvoje per visus savo gyvavimo metus sugeria vidutiniškai 1 toną anglies dvideginio.

Atsižvelgdami į turimus duomenis, mes gavome savo klientų rezultatus ir sudarėme daugiausiai medžių išsaugojusių įmonių sąrašą!

Kviečiame prisijungti prie virtualių medžių auginimo iniciatyvos ir Jūsų įmonę!

  • Įmonė
  • Vilniaus baldai 72
  • Adex LT 27
  • Baltic Filter 15
  • MV Group Production 4

Su Trevio Customs mūsų klientai iš viso išsaugojo 454 medžius

*įmonių rezultatai pateikti remiantis Trevio Customs platformos 2023 m. II ir III ketvirčio duomenimis.

2023 m. balandžio 30 d. Trevio komandą pasodino visus klientų išsaugotus medelius per 2022-2023 m. I ketvirtį !

Mūsų misija

Taršos mažinimas

Savo kasdieniame darbe siekiame saugoti gamtinius išteklius, didinti darbuotojų ir bendruomenės sąmoningumą bei mažinti taršą ir šiltnamio dujų emisiją.

Tvarumas

Mes siekiame, kad tvari veikla taptų neatsiejama mūsų verslo dalimi. Mums rūpi, kad mūsų klientai prekes logistikos partneriams gabentų kaip įmanoma tvariau.

Technologijos

Savo veikloje naudojame pažangias priemones, technologijas bei diegiame procesus, padedančius automatizuoti procesus ir mažinti veiklos poveikį aplinkai.