Rezerwacja doku załadunkowego | Trevio
Co to Trevio Warehouse?

Co to Trevio Warehouse?

Trevio Warehouse to platforma do zarządzania transportem i planowania ładunków. Pomaga nadzorować zagęszczenie ruchu i równomiernie rozdzielać zasoby magazynowe w firmie. 

Załadunek i rozładunek są jednymi z głównych zadań łańcucha dostaw. Skuteczność tego procesu w dużej mierze zależy od sprawności zarządzania.

Nawet najbardziej doświadczeni menedżerowie nie są jednak w stanie przewidzieć wszystkich nieoczekiwanych okoliczności – chorób pracowników, korków na drodze czy opóźnień w transporcie. W rezultacie cały proces może zostać zakłócony.

Trevio Warehouse pomaga usprawnić planowanie prac magazynowych: od rezerwacji czasu transportu zgodnie z jasnymi zasadami, aż po wstępne szacowanie zasobów pracowniczych lub wymaganego sprzętu.

Zalety Trevio Warehouse

 • Zrównoważone obłożenie i praca magazynu
  Zrównoważone obłożenie i praca magazynu

  Często zdarza się, że przewoźnicy przyjeżdżają na rozładunek lub załadunek w tym samym czasie. Powoduje to wzrost obciążenia pracowników magazynowych, do którego  dodatkowo dochodzi stres związany z oczekiwaniem kierowców na szybszą obsługę. System pozwala tak zaplanować natężenie ruchu, aby transport docierał do magazynów równomiernie, bezpośrednio do odpowiednich punktów załadunku i rozładunku.

 • Jasny plan pracy w jednym miejscu
  Jasny plan pracy w jednym miejscu

  Platforma planowania załadunku umożliwia przegląd przyjazdów, opóźnień i odstępstw od założonych terminów. Ułatwia to podejmowanie szybkich decyzji opartych na faktach, a także zapewnia rozwój efektywnej współpracy z klientami i przewoźnikami.

 • Szybkie rozwiązywanie problemów
  Szybkie rozwiązywanie problemów

  W przypadku opóźnienia lub niedotarcia transportu, Trevio Warehouse pomaga w szybkim podejmowaniu decyzji. Wystarczy kilka kliknięć, aby zmienić harmonogram i poinformować o tym wszystkich uczestników procesu.

 • Pomiar wydajności magazynu
  Pomiar wydajności magazynu

  System Trevio Warehouse gromadzi informacje dotyczące opóźnień transportu, czasu załadunku czy wprowadzanych zmian. Dane te dają możliwość zmierzenia wydajności magazynu i skuteczności pracy przewoźników i menedżerów oraz porównania ich z ustalonymi kluczowymi wskaźnikami efektywności (tzw. KPI – key performance indicator). Dzięki temu z łatwością zidentyfikujemy obszary wymagające udoskonalenia.

 • Łatwiejsza komunikacja
  Łatwiejsza komunikacja

  Platforma umożliwia zarządzanie transportem w sposób elektroniczny, co zmniejsza liczbę telefonów i e-maili wymienianych między nadawcami, przewoźnikami i odbiorcami ładunku. Wszyscy uczestnicy mają dostęp do informacji w jednym systemie, dzięki czemu menedżerowie firmy mogą skoncentrować się na optymalizacji procesów i rozwiązywaniu nieoczekiwanych problemów.

 • Koordynacja zasobów
  Koordynacja zasobów

  Co się dzieje w sytuacji, gdy przybywa transport, a Ty nie masz w danej chwili odpowiedniego sprzętu lub zasobów fizycznych? Tracisz czas! Trevio Warehouse pomaga uniknąć takich zdarzeń i pozwala z wyprzedzeniem zaplanować zapotrzebowanie na różne zasoby. W ten sposób system wspiera optymalizację procesów załadunku i rozładunku w firmie.

 • Narzędzie oceny klientów/przewoźników
  Narzędzie oceny klientów/przewoźników

  Na podstawie zebranych danych o dostawach można przeprowadzić analizę jakości pracy klientów/przewoźników i ocenić, którzy z nich działają dobrze, a którzy wymagają poprawy poziomu swoich usług. Pomaga to w priorytetyzacji klientów/przewoźników i negocjowaniu warunków umów.

<p>Oszczędzaj z <strong>Trevio Warehouse</strong></p>

Oszczędzaj z Trevio Warehouse

 • 20 %

  Mniejsze zapotrzebowanie na personel i sprzęt

 • 40 %

  Krótszy czas załadunku i rozładunku

 • 80 %

  Terminowy transport

Proces Trevio Warehouse

Nadawca lub odbiorca loguje się w systemie i rezerwuje czas dla przewoźnika.

Przewoźnik jedzie do nadawcy lub odbiorcy, dokładnie wiedząc (nawet w przypadku zmiany rezerwacji), kiedy powinien przybyć na załadunek lub rozładunek.

Pracownicy magazynu nadawcy posiadają informacje, który przewoźnik, kiedy i do której rampy ma przybyć. W ten sposób nadawca, przewoźnik i odbiorca skuteczniej zarządzają swoimi zasobami.

Nadawca/odbiorca rezerwuje czas Przewoźnik przybywa po ładunek Wszyscy zarządzają swoimi zasobami

Łatwy start

 • Zarejestruj się

  1 Zarejestruj się

 • Zaplanuj załadunek

  2 Zaplanuj załadunek

 • Zarządzaj ruchem

  3 Zarządzaj ruchem

 • Analizuj wydajność

  4 Analizuj wydajność

Warto wiedzieć